Líný Ememkut (čukčská pohádka)

Žil na břehu moře Ememkut se svou ženou Emyne.

Ememekut byl líný, ale tuze chytrý a často šidil svou ženu i sousedy.

Jednou řekla Emyne Ememkutovi:

„Vezmi saně a jeď do tundry pro dříví!“

Ememkut ležel na břiše, pil čaj a vůbec se mu nechtělo. Ale odporovat se neodvážil. Vzal tedy saně a vyšel ven.

Venku se chumelilo, sněhu bylo po kolena, těžko se šlo línému Ememkutovi. Zastavil se tedy a zavolal do tundry:

„Pojďte sem, moji sobové!“

Ale žádný sob nepříšel, protože Ememkut žádného soba neměl. Zato ale přišel medvěd.

„Tebe jsem nevolal,“ zlobil se Ememkut a uhodil medvěda do čumáku.

Medvěd odběhl a přiběhl rosomák.

„Tebe jsem taky nevolal!“ zlobil se Ememkut a uhodil rosomáka po hřbetu.

Nakonec přiběhli dva zajíci.

„Konečně jste tady, moji sobové,“ zasmál se Ememkut, zapřáhl zajíce do saní, nasedl a vesele jel — ale ne do tundry, jel k bohatému sousedovi.

Přišel Ememkut k bohatému sousedovi, napil se čaje a začal vyprávět:

„Mám teď pár silných, krásných sobů. Co ti všechno uvezou, to si ani nedovedeš představit.“

Soused vyšel z jarangy, ale uviděl prázdné saně, zajíci zatím zapadali sněhem.

„Kdepak máš ty svoje soby?“ zeptal se. „Nic není vidět.“

„Jen počkej chvilku, asi zapadali sněhem, já je vyhrabu.“

A Ememkut vyšel ven a vyhrabal zajíce. Soused se smál, až mu tváře zčervenaly.

„Víš co, Ememkute,“ řekl pak. „Řekni, co potřebuješ, a já ti všecko dám. Ale musí to odvézt ti tví silní sobi.“

„Dobrá,“ řekl Ememkut a poručil, aby mu naložili plné saně dříví a ještě kůže na pokrytí jarangy a sušené maso a nové torbazy a kožišinové kalhoty a balík čaje a pytel cukru a pytel soli.

„Tak a teď jeď!“ smál se soused.

Ememkut nasedl na saně, tleskl do dlaní a zajíci se rozběhli, jen se sníh za nimi prášil.

„Počkej! Vrať se!“ křičel nešťastný soused. „To byl jenom žert!“

Ale to už byl Ememkut u své jarangy. Vypřáhl zajíce a ti odběhli zase do tundry.

Pak vyložil dříví a zboží, lehl si zase na břicho a pil čaj.

 

 

 

 

Dvě babičky (eskymácká pohádka)

Byly jednou dvě babičky, staré, stařičké, už málo slyšely, už málo viděly, už jim zbylo i málo rozumu. A tak žily jako dvě malé děti v iglú na břehu moře.

Jednou vyplaval z moře malý okounek, lehl si vedle iglú a začal zpívat silným hlasem:

„Já jsem silák nad siláky,
nad všecky siláky
mezi rybami, zvířaty i ptáky,
nač přijdu, všecko seberu,
všecko seberu a všecko sežeru.“

Ale babičky okounka neslyšely, protože už vůbec málo slyšely, a spaly klidně ve svém iglú.

Začal tedy okounek zpívat ještě silnějším hlasem:

„Já jsem silák nad siláky,
nad všecky siláky
mezi rybami, zvířaty i ptáky,
nač přijdu, všecko seberu,
všecko seberu a všecko sežeru.“

A tu se probudila jedna babička. Když uslyšela tu hroznou píseň, tuze se ulekla a honem vzbudila druhou babičku:

„Poslouchej, kdo to tady zpívá? To bude asi lední medvěd.“

Vyhlédly babičky z iglú, ale okounka neviděly, protože už vůbec málo viděly.

„Ba ne,“ lekly se. „To nebude lední medvěd, to bude zlý duch!“

A protože už měly málo rozumu, řekly si, že před zlým duchem utečou na širé moře.

Rychle naložily do kajaku všechno, co měly, kožišiny a pytlík mouky, sušené maso a veliký hrnec a táhly kajak na moře.

„Počkej ještě,“ zvolala jedna z babiček. „Zapomněly jsme lampičku s velrybím tukem.“

A honem se ještě vrátila do iglú. A tu najednou uviděla malého okounka, jak zpívá svou hroznou píseň:

„Já jsem silák nad siláky,
nad všecky siláky
mezi rybami, zvířaty i ptáky,
nač přijdu, všecko seberu,
všecko seberu a všecko sežeru.“

„Tak to není ani lední medvěd, ani zlý duch,“ zasmála se babička, chytila okounka a zanesla ho do iglú.

A babičky zase všechno z kajaku vyložily, kožišiny a pytlík mouky, sušené maso a veliký hrnec a pak v tom hrnci okounka uvařily, snědly a šly zase spát.

Dcera slunce. Sibiřské pohádky vypravuje Michaela Tvrdíková. První vydání, Albatros, Praha 1976.