Hýbelem stránky této jest mlno.

WELCOME TO MLNO!

Díky, nechci do mlna.
Prý tam straší.

Thanks, I don´t want to proceed to mlno. They say the place is haunted.